Denetleme Kurulu


Ecz. Süleyman Ataman TOKSÖZ
Başkan

1967 Aralık doğumludur. 1991 yılında Ege Üniversitesinden mezun olmuştur. 2007 yılında odamızın denetleme kurulunda görev almıştır. Telefon: 0476 411 22 44


Ecz. Uygun Ahmet AKER
Üye

1959 yılında Bayburt'da doğdu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılı seçimi ile denetleme kurulu görevine başlamıştır. Telefon: 0 458 211 21 59


Ecz. Burak SARIKAYA
Üye

1984 yılında İzmir'de doğdu. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. 2013 yılında yapılan seçim ile denetleme kurulu görevine başlamıştır. Telefon: 0446 212 35 35