Selçuk/As Ecza Depoları ve Farmazi Akademi işbirliği ile 22 Eylül 2018 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek olan “Mesleki Gelişim Toplantısı” nın içeriği aşağıdaki gibidir:

 
Eczane Ekonomisinde Güncel Yaklaşımlar: (Orhan YILDIZ)
 
- Temelde Eczane ekonomisini en çok etkileyen faktörlerin başında gelen iki konu Finans ve Stok yönetimi üzerinde durularak, Finansın ve stokların doğru yönetilmesinin önemi, güncel ve rakamsal örneklerle irdelenecek.
 
- Karlılık ve karlılığı etkileyen faktörler üzerinde durulacak.
 
- Nakit akışının doğru şekilde devamını sağlayan püf noktalarına değinilecek
 
- Finans ve stok analizlerinin nasıl yapılabileceği ve bunları yapmanın eczane ekonomisine katkıları üzerinde durulacak.
 
- Bütçe yönetimi ile ilgili önemli tablolar irdelenecek ve paylaşılacak.
 
Eczacı Çalışan İlişkilerinde Hukuksal Boyut: (Ecz. Ertan ÇİFTÇİ)
 
- Eczacı- Eczane çalışanı ilişkisinin saydam ve hukuki bir zeminde düzgün biçimde yürümesi, eczanenin verimli çalışmasına doğrudan etkendir.
 
- Eczacılarımızın çalışanları ile ilgili en çok karşılaştıkları vakalar ve hukuksal sorunlar bu bölümde irdelenecek.
 
- Karşılıklı hak ve sorumlulukların üzerinde ayrıntılı bir şekilde durularak, halihazırda olan hukuksal sorunların nasıl çözülmesi gerektiği ya da olası ihtimallerin önlenmesi için gerekli davranış modelleri üzerinde durulacak. 
 NOT : TOPLANTI 22 EYLÜL TARİHİNDE  ERZURUM SWAY OTELDE YAPACAĞIMIZ OLAĞAN MALİ GENEL KURULUN

           ARDINDAN  AYNI SALONDA YAPILACAKTIR.