Selçuk/As Ecza Depoları ve Farmazi Akademi işbirliği ile 22 Eylül 2018 tarihinde Erzurum’da düzenlenecek olan “Mesleki Gelişim Toplantısı” nın içeriği aşağıdaki gibidir:


Eczane Ekonomisinde Güncel Yaklaşımlar: (Orhan YILDIZ)

- Temelde Eczane ekonomisini en çok etkileyen faktörlerin başında gelen iki konu Finans ve Stok yönetimi üzerinde durularak, Finansın ve stokların doğru yönetilmesinin önemi, güncel ve rakamsal örneklerle irdelenecek.

- Karlılık ve karlılığı etkileyen faktörler üzerinde durulacak.

- Nakit akışının doğru şekilde devamını sağlayan püf noktalarına değinilecek

- Finans ve stok analizlerinin nasıl yapılabileceği ve bunları yapmanın eczane ekonomisine katkıları üzerinde durulacak.

- Bütçe yönetimi ile ilgili önemli tablolar irdelenecek ve paylaşılacak.

Eczacı Çalışan İlişkilerinde Hukuksal Boyut: (Ecz. Ertan ÇİFTÇİ)

- Eczacı- Eczane çalışanı ilişkisinin saydam ve hukuki bir zeminde düzgün biçimde yürümesi, eczanenin verimli çalışmasına doğrudan etkendir.

- Eczacılarımızın çalışanları ile ilgili en çok karşılaştıkları vakalar ve hukuksal sorunlar bu bölümde irdelenecek.

- Karşılıklı hak ve sorumlulukların üzerinde ayrıntılı bir şekilde durularak, halihazırda olan hukuksal sorunların nasıl çözülmesi gerektiği ya da olası ihtimallerin önlenmesi için gerekli davranış modelleri üzerinde durulacak.
NOT : TOPLANTI 22 EYLÜL TARİHİNDE ERZURUM SWAY OTELDE YAPACAĞIMIZ OLAĞAN MALİ GENEL KURULUN

ARDINDAN AYNI SALONDA YAPILACAKTIR.