Erzurum ili merkez eczanelerinin Eylül  ayı nöbet listesi ekte sunulmuştur.


Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulur.


Erzurum Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

EYLÜL AYI NÖBET LİSTESİ.xlsx