Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nün 11/06/2018 tarih 70855771 sayılı yazısına istinaden  01.06.2018 tarihi itibariyle “Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaç” kapsamına alınmış olup, “Normal reçeteyle verilmesi gereken İzlemeye tabi ilaç listesi” güncellenmiştir. İlaçlar ile ilgili duyuru ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Erzurum Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

Erzurum İl Sağlık  Müdürlüğü yazısı pdf


KONTROLE TABİ İLAÇ LİSTESİ.pdf