Erzurum il Sağlık Müdürlüğünün 03.06.2021 tarih 36098431 sayılı ekteki yazısına istinaden;

"Eczanelerimizde 2021 yılı ikinci eczacı çalıştırılması ile ilgili olarak mezkur Yönetmelik'in 16'ncı Maddesi doğrultusunda 2020 yılı satış hasılatlarının girilmesine yönelik İlaç Takip Sistemi üzerinden 01.04.2021 tarihi itibari ile hasılat girişleri yapılabilmesi için veri girişi açılmış, ancak bazı eczanelerin İlaç Takip Sistemine hasılat girişlerini yapmadığı bazı eczanelerin ise beyan ettikleri hasılat tutarları ile söz konusu sisteme yüklemiş oldukları Eczane Bilgi Formunda yer alan hasılatları arasında tutarsızlık olduğu Bakanlığımız Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ilgide kayıtlı yazıları ile Müdürlüğümüze bildirilmiştir.

Mezkur Kanun ve Yönetmelik doğrultusunda ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılması için, serbest eczaneler tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden girilen hasılat bilgileri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle İlaç Takip Sistemine hasılat girişlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir."

 

Bilgilerinize sunulurEk Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...