16 haziran 2020’de yayınlanan ve 24 haziran 2020’den itibaren geçerli olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ incelenerek bu tarih itibariyle reçetelerin karşılanmasında dikkat edilmesi gerekmektedir. Değişikliklerin olduğu karşılaştırmalı tabloya https://www.teb.org.tr/news/8872/SUT-De%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-Hakk%C4%B1nda-G%C3%9CNCELLEND%C4%B0 adresinden ulaşabilirsiniz. SUT güncellemesi ile birlikte özellikle dikkat edilmesi gereken birkaç husus belirtmek gerekirse:

 

  1. Ek/4E-13-28.1 maddesine ‘’fosfomisin oral formları Sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 saşe kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.  ‘’ ibaresi eklenmiştir. Bu hususta karşılanacak reçetelerde ‘’alt üriner sistem enfeksiyonu’’ veya ‘’alt iye’’ tanısı aranmalıdır. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtilen bazı ICD 10 kodları da kabul edilebilir.

 

Alt Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Tanımlayan Bazı ICD 10 Kodları

N21

Alt üriner sistem taşı incl.sistit ve üretrit ile birlikte(N21.0, N21.1, N21.8, N21.9)

N30

Sistit( N30.1, N30.2, N30.8, N30.9)

N34.0

Üretral apse

N34.1

Üretrit (spesifik olmayan)

N34.2

Üretrit (diğer)

O23.1

Mesaane enfeksiyonu (gebelik)

O23.2

Üretra enfeksiyonu (gebelik)

 

 

  1. Ek/4E-13-31. maddesine ‘’Kolekalsiferol (Vitamin D3) mono preparatları Yalnızca ruhsatlı endikasyonlarında reçetelenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.’’ İbaresi eklenmiştir. Bu hususta reçeteler karşılanırken KÜB endikasyonları ve pozolojilerine dikkat edilerek karşılanmalıdır.