Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği gibi 2014 yılında "ilaçta yerlileşme" hedefleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında, kan ürünü ilaçların yerli üretimine yönelik protokol imzalanmış; 2015 yılında projeye Türk Kızılay'ı da dahil edilerek Kızılay'dan temin edilen plazmaların hammadde olarak kullanılması ve kan ürünü ilaçların bu plazmalardan yerli olarak üretilmesi hedeflenmişti.

30 Temmuz 2019 tarihinde ise süreçte yeni bir aşamaya geçilerek SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda "plazma ürünlerinin ayakta tedavide hastanelerce teminine yönelik" bir uygulamaya başlanacağı bildirilmiştir

Siz değerli meslektaşlarımızın da bildiği gibi TEB ve Bölge Eczacı Odaları olarak ilaçta dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini yıllardır dile getirmekteyiz.  Fakat getirilmek istenen yeni uygulama ile hem bu hedeften uzaklaşıldığı, hem de bu alanda bir tekel yaratılarak kritik öneme sahip ilgili ilaçların eşitsiz, yetersiz ve geç teminine sebep olunacağı açıkça ortaya çıkmıştır.

Bunun üzerine Türk Eczacıları Birliği tarafından plazma ürünleri ile ilgili yeni düzenlemenin iptali için Danıştay'da dava açılmıştır. 

Gelinen noktada tüm meslektaşlarımızın konuyla ilgili olarak CİMER'e ve Rekabet Kurumuna başvuruda bulunması önem arz etmekte olup, bu süreçte yürütülen çalışmalara da destek olacaktır.

Ekteki Word belgesiyle Cimer başvurularının yapılması ortak bir akıl oluşturulması açısından önem arz etmektedir.Ek Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...