CETAS Programına İlişkin Bilgi Notu

1. CETAS sistemine girilen reçetelerin 1 Kasım 2019 itibariyle ayrıca Medula sistemine girişi gerekmemektedir.

2. CETAS’ a reçete girişlerinde Tutuklu/Hükümlü T.C. kimlik numarası kullanılır. Tutuklu/Hükümlü sözleşmeli olduğunuz cezaevinde değil ise reçete girişine izin vermez. CETAS sisteminde, bazı tutukluların reçete kayıt aşamasında gelen “Cezaevi İle Sözleşmeniz Bulunmamaktadır.” ikazının nedeni giriş yapılmak istenen tutuklunun cezaevinde kaydının bulunmamasıdır. Bu durumda cezaevi yetkililerinden tutuklunun kaydını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

3. Tutuklu ve Hükümlü kayıtlarının güncel tutulması Cezaevi yetkililerinin sorumluluğundadır.

4. Reçetelerin faturalandırılması sırasında iki tarih aralığı ve cezaevi seçilerek CETAS uygulamasında kayıtlı olan tüm reçeteler listelenir. Bu reçeteler arasında tümünü veya bazılarını seçerek Fatura İşlemi cezaevine gönderilir.

5. Reçeteler en geç reçete tarihini takip eden 30 gün içinde girilmesi gerekmektedir. Reçete tarihinden itibaren 30 günden fazla geçen reçetelerin girişi mümkün değildir. 6. Faturalama işlemlerinde 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle yalnızca CETAS’a bakılacaktır.

7. Reçete girişi silinmesi veya değiştirilmesi sadece Eczane tarafından yapılmaktadır. Cezaevi yetkililerinin reçete içeriğine herhangi bir müdahale yetkisi yoktur.

CETAS Programı ve Eczane Otomasyon Kılavuzları Hakkında

T.C.Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Birliğimiz arasında imzalanan “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” çerçevesinde 1 Kasım 2019 tarihi itibariyle Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi (CETAS) kullanılacak olan ceza infaz kurumları için işlem adımları, aşağıda yer alan eczane otomasyon kılavuzları ile açıklanmaktadır.

CETAS’ın çalışma adımları aşağıdaki gibidir:

  • Eczanenin, Cezaevi ile sözleşmesi olduğuna dair doğrulama EBS (Eczacı Bilgi Sistemi) üzerinden yapılmaktadır.
  • Eczane otomasyon programları üzerinden kayıt işlemi yapılan reçeteler Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemine gönderilir.
  • Reçete kayıt işlemleri hasta T.C. Kimlik No bazlı çalışmaktadır. Kaydı yapılan T.C. kimlik numarası eczanenin sözleşmeli olduğu cezaevinde değil ise reçete kaydı yapılamamaktadır. Bu kontrol Türk Eczacıları Birliği Cezaevi Reçete Takip Sistemi tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Eczacı odası tarafından, EBS aracılığıyla, bölgede faaliyet gösteren eczanelerin hangi cezaevleri ile sözleşmesi olduğuna dair eşleştirme yapması gerekmektedir. Protokol revizyonu sonrasında yeni dönem sözleşme formlarının satışı sırasında da sözleşme satışı, ilgili cezaevi seçilerek yapılmalıdır.
  • Sistemde hasta bazlı ilaç doz-dozaj takibi yapılmaktadır. Sisteme kaydedilmiş olan reçetede doz değişikliği yapılmasını gerektiren durumlarda, eczacı odasının bu değişikliği sistemde yapma yetkisi bulunmaktadır. 
  • Reçete fiyatlandırılmasında kullanılan eczacı ıskonto oranları EBS' den alınmaktadır.
  • Kaydedilen reçetelerdeki ilaç fiyatları için TİTCK tarafından yayınlanan güncel fiyat listeleri esas alınmaktadır.
  • Sisteme kayıtlı reçetelerin iki tarih aralığında listelenerek CETAS üzerinden Kuruma gönderilmesi ve onay işlemi sonrasında faturalandırması yapılır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 CETAS Programına ilişkin bilgi notu için tıklayınız.

TEBEOS CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

TEBEOS CETAS uygulama kılavuzu-Alternatif için tıklayınız.

Byte CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

Botanik CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

E-bilgi CETAS uygulama kılavuzunu için tıklayınız.

Eczanem CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

Farmakom CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

İlon CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.

Rx EYS CETAS uygulama kılavuzu için tıklayınız.