T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 02.09.2019 ve E.134146 sayılı yazı ile,

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 24. Maddesi ile, 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında yönetmeliğin 4. Maddesine atıfta bulunularak,

Eczaneler tarafından beşeri ilaçların alışı, satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sabep halinde yahut eczanenin kapanması halinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanların imhası işlemlerinde Kurumca uygulanan İlaç Takip Sistemine bildirimi ve sonlandırılmasının yapılmasının mevzuatsal zorunluluk olduğu ifade edilmiştir.

İlaç Takip Sistemi uygulamasına yönelik olarak Kurumdan gelen yazı ekte olup bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel SekreterEk Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...