Sayın Meslektaşlarımız;

2019 SGK sözleşmeleri odamıza ve temsilciliklere ulaşmıştır. En geç 25.06.2019 Salı günü mesai bitimine kadar kuruma hitaben yazılan dilekçe, sabıka kayıt belgesi ve tüm nüshaları imzalı sözleşmelerin odamıza veya temsilciliklere ulaştırılması gerekmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Ecz. Haluk YAŞAR

Erzurum Eczacı Odası

Genel Sekreteri