SGK 2019/1 Ek Protokolü Hakkında bilgilendirmenin yer aldığı Türk Eczacıları Birliği'nin 24.05.2019 tarih ve 13695 sayılı yazısı ekte bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımla,Ek Dosyalar

Ek dosya için tıklayınız...